[ 00:28 ]
خوابم نمیبره...
الان قرار نیس بپرسم کی به فکرمه یا
از فراق یار بد خواب شدم -___-
فقط یک عدد سوسک بالدار شاسی بلند
تو اتاقم گم شده :|
{ اندر احوالات بنده -.- }

[ 00:27 ]

You all assume
I’m safe here in my room
Unless I try to start again
I don’t want to be the one
The battles always choose
Cause inside I realize
That I’m the one confused
I don’t know what’s worth fighting for
Or why I have to scream
I don’t know why I instigate
And say what I don’t mean
I don’t know how I got this way
I know it’s not all right
So I’m breaking the habit
I’m breaking the habit tonight
{ linkin park , breaking the habit }
3>

[ 00:26 ]
خیلی از دهه هشتادیا بیشتر خاطره ها و
دوستیای خوبشونـو همین وبلاگـایی که
الان خز شدن ساختن!!

[ 00:25 ]
Thank you to BTS
for spreading joy across Korea
and the world with your
great performances!
×~~~~~×
حالا میتونم با خیال راحت بمیرم!!!


[ 00:24 ]


+او همیشه مرا گاز میگرفت |:
+او یک منحرف مادرزاد بود |:
+هیچوقت علاقه عجیب اورا به گورن درک نکردم |:
+او یک فوجوشی بود |:
+او خیلی تو روحش بود |:
+او در این پنج سال یک روز خوش برایم باقی نگذاشت |:
+او...
(یه تیکه از چیزایی که مهشید تو دفتر خاطراتم نوشته!!)
(گرچه منم تو دفترش تلافی کردم!!)
(هرکدوم 8 صفحه برا هم چرتو پرت نوشتیم -__-)
3>

[ 00:23 ]
و این چُنین است اندر احوالات شریف ما
در این روزهای مبـارک مـاه امتحـانات |:
+یه مینی فست آرت *^*

[ 00:22 ]
گرچه تاحالا آرایـش نکـردم و پـوستـم با
نرم کننده رابطه نزدیکی نداره و موهامـم
شامپوی دیگه ای بغیر ازین تـخم مرغیـا
نمیشناسـن، ولی من هنوزم دخـتـرم |=
مثـل اون پسـری که زن زنـدگـیـه ولـی
هــنـوزم پــسـر حـسـاب مـیــشــه!!
از اتاق فرمان اشاره میکنن توجیح نکن -_-
یکم به خودت برس *نیتِ بدبخت |:
*نیت ها یه نسخه از اوتاکوهای علافن ^-^

[ 00:21 ]
یه تغییر نچندان کوچک در زندگی دیده میشود...
لطفا سریعتر رسیدگی شـود تا پس نیوفتـادی |=
+چرا یهو همه چی عالی شد!؟ *^*
+بعدِ یکماه و اندی سلام دوباره ^-^


pages : 1 2 3 4

مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ


 


i'm  very very good! ^-^
from:
block b


▼ ▼ ▼
Tiny Rock On
you'r very very bad! =)))

hey ^^
i'm "resvida"! :]
welcome .-.
کامنتا ~>باکسِ پایین صفحه، سمت چپ ^-^