تبلیغاتgrotesque GROTESQUE
[ 2:4 ]از چی الکی خجالت میکشی؟؟
آدمایی که دوروبرت بهت چپ چپ نگاه میکنن،
همشونن یه مشت ببعین که موقع جویدن علف
هرزشون به تو زل زدن!! چیکار میکنی؟ ساندویچتو
میذاری زمین چون نگاه اون ببعیه معذبت کرده!؟
نه بابا!! اون گوسفنده هیچی حالیش نیس تو مغزش
فقط فکر یونجسو خر ماده ی همسایه |:
پـس راحت باش ... !!! XD

[ CM ] |


[ 2:3 ]

من پـادشـاه قـصر خودمـم!!
مهـم نیـست چـقدر بـزرگـه...
میتــونـه کـاخ سفــید باشـه،
یا میتونه لونه ی باگزبانی باشه،
مهم اینه که پادشاهش منــم!!
#من_نوشتهمطلب رمز دار : [ 2:2 ]

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ CM ] |


[ 2:1 ]


نقاشی کشیدن با
موس بیشتر شبیه شکنجه
میمونه :| خصوصا وقتی
سه ماه هیچ کوفتی نکشیدی!!مطلب رمز دار : [ 2:0 ]

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ CM ] |


[ 1:9 ]


thanks ma cuty saeby nutella :}
3>

پ.ن: به طرز فجیعی دلم میخواد قابش کنم XD

[ CM ] |


[ 1:8 ]


ببعی ❤️:|[ 1:7 ]


پاشم برم خونه رو جمع کنم الان کارگر میاد آبروم میره :|
#اندر_احوالات!

[ CM ] |


[ 1:6 ]هربار لب تابو روشن میکنم، قبل از همه چی اول یه پنج
دیقه ازین کیـوتی انـرژی میگیرم بعد میرم پی کارام !!!

پ.ن: برا قالب بعدی چطوره!؟ *~~~~~*[ 1:5 ][ مربوط به 10 مهر! ]
[ 1:4 ]

اگــه اون دخــتـر زنــده بـاشـه،
تـو مـیــوفــتـی تـــو خــطـــر.
و اگه بـمیره، مـیتونی ببیـنی مـن
چقدر میتونم برات خطرناک باشم!
{هوارانگ - hwarang}[ 1:3 ]

-چشمات درد نگرفت؟
-از نور آفتاب؟
-نه، از درخشش من!!


-اون عاشق توئه؟
-نه!
-پس با یه زن دیگه قرار میذاره؟
-نه!
-ینی شایعات درستن... درمورد...؟
-گی بودنش؟ نه!
-پس اون دقیقا چه مرگشه؟
-اون فقط عاشق خودشه!!

{منشی کیم چشه؟ - what's wrong with secretary kim؟ }[ 1:2 ]

سرنوشت باعث میشه امید به قلبم رسوخ کنه.
{ bananafish op }مطلب رمز دار : [ 1:1 ]

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ CM ] |


[ 1:0 ]+ اگه یکی پیدا بشه که بتونه دوست پسرتو بکشه باهاش چیکار میکنی؟
= باهاش قرار میذارم!؟
+ فردا تو پارک جنگلی میبینمت!
#من_نوشته! ~>
{دروغگوهای جهنمی}

[ CM ] |


[ 0:9 ]

واقعا گذشت؟؟ 3 سـالِ ناقـابل به همیـن زودی گذشـت یا
این صرفا یه شوخی بیمزس و من هـنوز همون دختر بـچه
کـلاس هفتمـیم!؟ دسـتای پشت صحـنه خودشونو نشـون
بدن!!! من هنوز شک دارم کـه همـه اینـا خواب نبوده باشه!
{عکس خیلی کوچیکه، روش کلیک کنین!}
از اتاق فرمان اشـاره میـکنن زر نزن، هنوز سه سـال نشده،
تازه فقط دوسال و یازده ماه گذشته!!!مطلب رمز دار : [ 0:8 ]

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

[ CM ] |


[ 0:7 ]

خیلی دوست داشتم و بیام یکی از دیالوگای خفن
دِدپولو بنویسم، ولی همش از دم صحنه دار بود :|[ 0:6 ]

- اگه شب یه غریبه بیاد تو اتاقت، چیکار میکنی؟
= بهش سلام میدم!
#من_نوشته!  ~>
{اسب سیاه دنیا}[ 0:5 ]

شادی حتـی تو تاریکترین زمان هاهم
پیدا میشه، فقط باید یادت باشه چراغا
رو روشن کنی!
{ البوس دامبلدور }

[ CM ] |


[ 0:4 ]

 
+ do you like music?
= do you like breathing?

{ Its Kind of a Funny Story }

[ 0:3 ]

بعد از سه روز و 8 ساعت بیـکار بودن،
بالاخره یادم افتاد یه کاری برای انجـام
دادن دارم، و هـمون لحـظه ملیکا درو
باز کرد و گفت:(بلند شو جایی دعوتیم!)
=|[ 0:2 ]

هیچ چیز خوبی لای دسته های پول وجود نداره :)
#من_نوشته[ 0:1 ]


همانا خداوند هیچ بنی بشرِ وبلاگنویـسی را
به مرضِ خانمان سوزِ پست چرکنویس کنی
مبتلا نسازد که هیچ راه درمانی نـدارد...  =|

[ CM ] |