تبلیغات
                 
     
     
    
    
        

    


 

    
                                                                   
                    
اینا!
معنی اسم~> آتش به یورابایی

لقب~> ملکه آتشین، عجوزه!

نژاد~> پریزاد

سن~> 120 ^-^

قد~> 180

زندگی~> بر خلاف ظاهر زیبا و فریبندش، لقب شیطانی
حتی میتونه براش یه تعریف باشه نه توهین!
اینا با بی رحمی، مردم رو با با آتش میسوزونه و قدرت حیات و
جادوی اونا رو تصاحب میکنه. اون علاقه زیادی به کاگه داره!
البته که علاقشم مثل ذاتشه!
از عذاب دادن کاگه لذت میبره!
اون به کاگه و ماه قول میده که نذاره بچشون بمیره ولی نمیگه
چطور، و روز تولد اون بچه، سرزمین بزرگ و قدرتمند لیوِن رو
یه شبه به آتش میکشه و حیات تمام موجودات زنده رو میگیره و
قسمتی ازون رو به کاندرا میده، اونقدری کم که فقط یه مدت دووم
بیاره و برای زنده موندن به اینا روی بیاره، اون میخواد کاندرا رو هم
مثل کاگه برده خودش کنه.
        
Back Theme