تبلیغات
                 
     
     
    
    
        

    


 

    
                                                                   
                    
معنی اسم~> کاپو (تاریک به کانارا) کاگه (سایه به ژاپنی)
لقب~> سایه مرگ، سگ آتشین
دسته~>جادوگر مهتاب
سن~> 45
قد~> ??
خونواده~> ماه (همسر!)
کاپو کاندرا (پسرش!)
روسن (برادر)
سِنکا (نوه)

زندگی~> کاگه، جادوگریه که قدرت وهم انگیزش
روی زبون همه میچرخه...  بدن اون نسبت به بقیه
جادوگرا، قدرت بیشتری رو میتونه تحمل کنه.
اون به سایه مرگ معروفه چون هرجایی که
یه عده آدم تو آتیش میمیرن، اونم همونجاست!
همینطور اون به سگ آتشین هم معروفه،
چون سرباز مورد اعتماد پری آتشه!
یه سگ گوش به فرمان!  اون مرد ترسناک، جدی و
خشنیه ولی هنوز ذره ای خوبی تو وجودش مونده...
تااینکه روزی از طرف پری آتش دستور میگیره تا
مهمون خونه ای رو تو پایتخت آتیش بزنه، راهی پایتخت
میشه ولی جلوی در مهمونخونه متوقف میشه. نگاهش
به ماه بالای سرش میوفته که با وجود تاریکی
بینهایت اطرافش، دل سفید و روشن و پاکی داره...
اون شب کاگه نمیتونه به دستور مادر پریزادش
عمل کنه و ماه کاملا تحت تاثیرش قرار میگیره.
اونشب کاگه حس عجیبی داشت که تا مدت ها
همراهش بود، درنتیجه تصمیم گرفت به پری آتش پشت
کنه و به پری ماه روی بیاره. برخلاف تصوری که کاگه
از ماه داشت، ماه مرد نبود! بلکه یه جسم زیبا،
ظریف و بچگونه داشت و کاگه کاملا شیفش شده بود!
خیلی خلاصه بگم، کاگه و ماه عاشق و معشوقن!!
اونا خیلی زود تصمیمی میگیرن ازدواج کنن و
خیلی غیر منتظره  میفهمن باید خودشون رو برای
داشتن یه بچه آماده کنن،
ولی مشکل اینجاست اون بچه با قدرت عظیم یه پریزاد
توی بدن ضعیف و شکننده انسانی متولد میشه و این
قضیه میتونه اونو بکشه! پری آتش به ماه قول میده که
نذاره اون بچه بمیره به شرطی که کاگه دوباره برگرده
پیشش! کاگه همینکارو میکنه و باقی عمرش رو
مجبوره به اون خدمت کنه.