<!--راست کلیک ممنوع-->
<script src="http://www.blogfa.com/ad/ad.ashx?t=635612515987867500" async="true" type="text/javascript" ></script>
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-48685264-1']);
_gaq.push(['_setDomainName', 'blogfa.com']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
<script language="javascript">
BlogComments=[187,1,186,9,185,23,184,125,182,135,181,75,180,48,179,42,175,41,168,35,167,43,160,48,158,66,157,52,152,133,151,78,150,172,149,45,148,41,146,44,144,36,141,34,140,40,138,85,127,98,126,50,124,35,123,40,121,63,119,46];
</script>

<!-- No right Click by www.1abzar.com --->
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/no-rightclick.js"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1608;&#1576;&#1605;&#1587;&#1578;&#1585;</a></h2></div>
<!-- No right Click by www.1abzar.com --->


<script language ="javascript" ></script>
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-48685264-1']);
_gaq.push(['_setDomainName', 'blogfa.com']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="expires" content="-1" />
<meta name="description" content="?رز بنفش?  " />
<meta name="keywords" content="" />
<title>???????</title>
<base target="_blank" />
<style type="text/css" media="all">
Img{border-radius:2em}
body { margin: 0px; font-family: grundschrift, sans-serif,Under;padding-bottom:20px; BACKGROUND: #000000 url('http://siua.comxa.com/up/208974663db8.jpg') right bottom repeat}
#Granny { width:620px; font-size: 0.77em; }
      a:link    { text-decoration: none ; color: #921C28; }
a:visited { color: #921C28; }
A:hover {border-right:0px dotted #921C28;border-left:0px dotted #921C28;border-top:0px dotted #921C28;border-bottom:0px dotted #921C28;border-radius:20px;}
a img { border-width: 0px; }
#HeaderCont { clear: both; width: 100%; margin-top: 0px; background: transparent; border: 1px none #921C28; }
#HeaderInn { padding: 20px 0px; text-align: right; }
#HeaderImageCont    { text-align: center; }
#MainAndSides { clear: both; width: 100%; margin-top: 0px; }
#MainCol { width: 71%;border:6px groove #921C28;border-radius:8em; background: #fff url("http://sivc.comlu.com/up/28e338fddcdf.gif") no-repeat top center;padding-top:150px; float:center; }
#MainCol a:link { color:#921C28}
#MainCol a:visited { color:#921C28}
#MainCol A:hover { color:#ffffff}

#MainColInner { padding: 20px 20px; border-bottom:4px double transpart; padding: 15px 20px 3px 20px; background :#fff; }

 
#content {width:700px;text-align:right;font-size: 9pt;font-family: Tahoma}
#right {width:170px;border: 1px solid #921C28; ;float:right}
#left {width;border: 1px solid #; ;float:left;margin:0 0 0 0 }
#left table{font-size: 9pt;font-family: Tahoma;margin-top:5px}
#left .tdh{width:100%;background-color: #921C28;padding-top:4px;padding-bottom:4px;}
#left .trn{background-color: White;}
#left .tra{background-color: #921C28;}
#left .tdl{border-left: 1px solid #921C28;}
#right .imgbox {padding:3px;text-align:center;width:100%}
#right A:link{color:#921C28;text-decoration:none;width:100%;border: 1px solid #921C28;padding-top:4px;padding-bottom:5px;display:block;}
#right A:visited {color:#921C28;text-decoration:none;width:100%;border: 1px solid #921C28;padding-top:4px;padding-bottom:5px;display:block;}
#right A:hover{color:navy;text-decoration:none;width:100%;background-color: #921C28;border: 1px solid #921C28;display:block;}
#right .lbl {margin-right:2px;}
.pad{padding:4px}
A:link{color:#921C28;text-decoration:none;}
A:visited {color:#921C28;text-decoration:none;}
A:hover{color:red;text-decoration:none;}

.OnePost    {border-radius:15px; box-shadow: 0px 0px 5px 5px #921C28 ;  font-family:Under,Matthew-Langley; direction: rtl;opacity:0.1; -webkit-transition:1s; -o-transition:1s; -moz-transition:1s;}
.OnePost:hover    {border-radius:15px; box-shadow: 0px 0px 5px 5px #921C28 ;  font-family: Matthew-Langley; direction: rtl;opacity:1; -webkit-transition:1s; -o-transition:1s; -moz-transition:1s;}

.OnePost .TopPost    { border-bottom:1px none #921C28; padding:  0px 20px 3px 20px; background: transpart; border-right: 1px none #00CC66;border-left: 1px  none #921C28;border-top : 1px none #921C28;border-top-right-radius:20px;  }

.OnePost .MidPost    { padding: 17px 15px; }
.OnePost .BotPost    { border-bottom:1px none #00CC66; padding:  0px 20px 3px 20px; background: transpart ; 0;border-right: 1px none#921C28;border-left: 1px  none#921C28;border-top : 1px none #921C28;border-bottom-left-radius:20px; }
.OnePost .FullWidth    { width: 100%; }
.DateHeaderPost    { font-size: 1em; color: #000000;face="Grundschrift"; padding-top: 3px; text-align: left; width: 48%; float: left; }
.TitleHeaderPost    { font-size: 1em; font-weight: bold; color: #000000;face="Grundschrift"; padding-top: 3px; text-align: right; direction: rtl; width: 48%; float: right; }
.TitleHeaderPost a    { color: #000000; }
.PostTextBody    { font-size: 1em; color: #000000; text-align: justify; line-height: 150%; font-family:Under,Matthew-Langley; }
.CmntFooterPost    { visibility: visible; font-size: 1em; color: #000;face="Grundschrift"; width: 48%; float: left; text-align: left; }
.CmntFooterPost a    { color: ;#000 }
.CmntFooterPost a:hover    { color: #921C28; }
.PermFooterPost    { font-size: 1em; font-style: normal; color: #921C28;face="Grundschrift";width: 48%; float: right; text-align: right; }
.PermFooterPost a    { color: #3399FF; }
.Clearer    { clear: both; width: 100%; font-size: 0px; height: 0px; }
.PostSep    { height: 20px; font-size: 1px }
.PostSepS    { height: 13px; margin-bottom: 13px; border-bottom: 2px solid transparent; font-size: 1px }
.SideBar    { background: #fff ;}
.SideBarInner    { padding: 20px 0px; border-left: 3px dashed #CC0000;border-right:3px dashed #003399;font-family: Tahoma, sans-serif, sans-serif;border-radius:20px;  }
                .SideBarInner:hover   {border-left: 3px dotted #003399;border-right:3px dotted #cc0000;border-radius:20px;}
.SideBarInner img    { margin-top: 2px; }
#SideRCol { width: 21.5%; float: right; margin-left: 6%; }
#SideRCol .Box { background: #FFF; }
#SideRCol a { color: #921C28; }
#SideRCol .Sep { height: 32px; }
#SideRCol .SepS    { height: 15.5px; margin-bottom: 15.5px; border-bottom: 1px none #000000; font-size: 1px }
#SideRCol .Title    { font-size: 1em; color: #000000; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid transparent; margin-bottom: 1px; }
#SideRCol .Inner    { text-align: center; font-size: 1em; color: #000; padding: 15px 20px 8px 20px; line-height: 160%; }
#ColClose { clear: both; width: 100%; font-size: 1px; height: 1px; margin-bottom: 20px; }
</style>

<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
function GetBC(lngPostid) {
var intTimeZone="12600", strBlogId="mustache", intCount=-1, strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2) {
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch(e) {}
if (intCount == -1) strResult=" ";
if (intCount == 0)    strResult=" ";
if (intCount == 1)    strResult=" ";
if (intCount > 1)    strResult=intCount + " ";
var strUrl = "http://commenting.blogfa.com/?blogid=" + strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone;
var strResult = "<a href=\"javascript:void(0)\" target=\"_self\" onclick=\"javascript:window.open('"+strUrl+"','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,width=500px,height=500px')\" >"+strResult+"</a>" ;
document.write(strResult);
}
function OpenLD() {
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;    }
// -->
</script>


<center>
<div id="Granny">
<div id="HeaderCont"><div id="HeaderInn">
<div class="Clearer"></div>
<div id="HeaderTitle">
</div>
<div class="Clearer"></div>
</div></div>
<div id="MainAndSides">
<!-- ==================== Main Column ==================== -->

<div id="MainCol">
<div id="MainColInner">
<blogfa>
<div class="OnePost">
<div class="TopPost"><div class="FullWidth">
<div class="DateHeaderPost">
</div>
<div class="TitleHeaderPost">
</div>
<div class="Clearer"></div>
</div></div>
<div class="MidPost"><div class="FullWidth">
<div class="PostTextBody">
<div id="left">
<div class="pad">    
<table border="3" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4"><tbody><tr><td colspan="2" class="tdh">profile</td></tr><tr class="trn"><td width="16%" class="tdl">name</td>
<td>resvida</td></tr>
<tr class="tra"><td width="16%" class="tdl">age</td>
<td>16</td>


<tr class="trn"><td width="16%" class="tdl">about me</td>
<td>
<div> a lazy otaku |: </div>
<div> living on the bed. </div>
<div> in love with a black cat. </div>
<div> very amateur artist -.-</div>
<div> Addiction to music and novel! </div>
<div> Life on the basis of ice cream ^-^ </div>
 <div> Slightly Somewhat a little bit fujoshi |: </div>
 <div> should i tell you guren is the prince of my dreams? =)))) </div>
</td></tr></tbody></table>


<table border="3" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tbody><tr><td colspan="2" class="tdh">Favorites</td></tr>

<tr class="trn"><td width="23%" class="tdl">books</td>
<td>the saga of crepsley<br>
the saga of darren shan<br>
The Kingkiller Chronicle<br></td></tr><tr class="tra">
<td width="23%" class="tdl">Movies & Serials</td>
<td>fringe and...! <br> k-drama: W , healer and...!!</td></tr><tr class="trn">
<td width="23%" class="tdl">music</td>
<td> <br>usually rock, j-rock, k-pop!<br>
+linkin park >___<<br>
+block b!!<br>
+the gazette<br>
+bts<br>
+black veil brides<br>
+evanescence<br>
and.....!!!!!<br><br></td></tr>
<tr class="tra"><td width="23%" class="tdl">sports</td>
<td><br>skate *^*</td></tr><tr class="trn"><td width="23%" class="tdl">books</td>
<td>the saga of crepsley<br>
the saga of darren shan<br>
The Kingkiller Chronicle<br></td></tr><tr class="tra">
<td width="23%" class="tdl">animes</td>
<td>rage of bahamut , ling qi<br>
black butler , Bungou Stray Dogs<br>
and....!!! <br> I think it's better to say the name of all the anime that I saw!</td></tr><tr class="trn"><tr class="trn"><td width="23%" class="tdl">character</td>
<td>GUREN ICHINOSE *^* <br></td></tr><tr class="tra"></tbody></table>
</div> <br><br><p style="text-align: center; direction: ltr; "><a href="http://niki-storys.mihanblog.com/" target="_blank"></a></p>

<blogextendedpost><br /><a href="<-PostLink->">  </a></blogextendedpost>
</div>
</div></div>
<div class="BotPost"><div class="FullWidth">
<div class="PermFooterPost">
<a href="<-PostLink->" title="permanent link"><span style="font-style: normal;"> </span></a>
</div>
<div class="CmntFooterPost">
<blogcomment>
<script language="javascript" type="text/javascript">/*<![CDATA[*/GetBC("<-PostId->");/*]]>*/</script>
</blogcomment>
</div>
<div class="Clearer"></div>
</div></div>
</div>
<div class="PostSep"><div class="PostSepS"></div></div>
</blogfa>
</div>
</div>

<div class="Clearer"></div>
<div align="center">
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head> <br> <center></a></b></iframe></center>


<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head> <br> <center></a></b></iframe></center>


<br>
<br><br>
</div>
</div>

 
</div>
</center>