تبلیغات
~×|grotesque|×~ <-BlogAndPostTitle->


GROTESQUEدوشنبه 22 مرداد 1397[ CM ]

بعد از سه روز و 8 ساعت بیـکار بودن،
بالاخره یادم افتاد یه کاری برای انجـام
دادن دارم، و هـمون لحـظه ملیکا درو
باز کرد و گفت:(بلند شو جایی دعوتیم!)
=|


مانگای otte otte, koi oshite رو شروع کردم
به ترجمه و ادیت! 4 چپتره و چپتر اولشو
یه روزه تموم کردم...
همینطور ادیت دو چپتر از kings maker هم
با منه... اول قرار بود مانگای itou-san رو ترجمه
کنم، خودمم از ماجراش خوشم میومد...
درمور یه آدمکش و ... (!!!)
ولی خب =| دیدم خیلی طولانیه...بسی من این مانهوا رو دوست میدارم 3:
بسی رو وولفگانگ کراش دارم *^*