تبلیغات
~×|grotesque|×~ <-BlogAndPostTitle->


GROTESQUEچهارشنبه 24 مرداد 1397[ CM ]

 
+ do you like music?
= do you like breathing?

{ Its Kind of a Funny Story }

تو گروه، همه تمام پلی لیستشونو برام فرستادن
که ببینیم بالاخره موزیکی پیدا میشه که من گوش
نداده باشم!؟ =/ بعد ازینکه کسی به نتیجه نرسید،
دیالوگای   { Its Kind of a Funny Story }
دوباره تکرار شدن!!
سارا: تو واقعا عاشق موزیکی...
من: تو عاشق نفس کشیدن نیستی!؟
×~~~~×