تبلیغات
~×|grotesque|×~ <-BlogAndPostTitle->


GROTESQUEپنجشنبه 8 شهریور 1397[ CM ]

سرنوشت باعث میشه امید به قلبم رسوخ کنه.
{ bananafish op }بازم من اون قانون نانوشته ی "فقط پایان یافته هارو ببین"
رو زیرپا گذاشتمو رفتم انیمه موز ماهی رو دیدم!!
واقعا محشره... رو اپنینگش شدیدا کراش دارم!!!
اندینگشم... شت -___- تابلوئه اش قراره تو آب غرق شه |:
البته بقول باهار، از همون اولش که با پاپادینو درافتاد تابلو
بود قراره بمیره!! ولی خب... -.-
شورترم خیلی خوب بود!!
میشه گفت نصف پیکسلای جدیدی که دارم سفارش میدم
از bts و موزماهیه |: هعی... باید با پس اندازام بای بای کنم -_-